INFORMATIE

Het Bestuur

– Jolande Lammertink, voorzitter

– Herald Franken Volmerink, vice-voorzitter

– Wouter Nordemeule, penningmeester

– Martine Harink, secretaris, indoor springcommissie, aanspreekpunt nieuwe leden

– Janice Oude Egberink, indoor springcommissie, sponsoring

– Lisa Spikkert, bestuurslid

– Jeanette Vlierman-Koekkoek, bestuurslid

–  Dionne Reekers, bestuurslid

Commissies

Wat is een vereniging zonder……

Heb je als lid een idee voor een leuk evenement, een suggestie voor een gastinstructie of wil je iets anders met ons delen?

Neem dan contact op met een van de leden van het bestuur.

Trots zijn wij op de leden van de diverse commissies:

Indoor springen: Astrid Jannink, Janice Oude Egberink en Martine Harink

Indoor dressuur: Wencke Oude Egberink, Miriam de Vries en Carissa Haamberg en Marit Nordemeule

Helpen

De leden worden geacht te helpen tijdens de concoursen die de Molenruiters organiseren en met de eventuele voorkomende werkzaamheden zoals het in orde maken van de buitenbak, hindernissen buiten zetten in de zomer en weer binnen zetten in de winter.

Boete € 100,–

Het bestuur gaat een boete opleggen als leden niet komen helpen, terwijl ze wel ingedeeld zijn.

Jaarlijks organiseert de Molenruiters een indoor springwedstrijd (ca. 10 dagen) en een indoor dressuurwedstrijd (ca. 4 dagen).

Daarnaast organiseert Kring Twente ieder jaar de Indoor Kringkampioenschappen in de Ankerhal waarbij de vereniging geacht wordt 1 keer in de 3 jaar te helpen.

Rekeningen

De rekeningen worden digitaal in de maand februari door de penningmeester aan de leden toegezonden.

Verminderen

Rijdende leden hebben recht op 1 les per week (een ponyles, een paarden dressuurles of een paarden springles). Tijdens vakanties wordt per les bekeken of er voldoende deelname is.

Accommodatie en rijbaanregels

Rijdende leden mogen vrij gebruik maken van de Ankerhal, zowel binnen als buiten.

Voor het gebruik van de accommodatie gelden rijbaanregels. Deze regels hangen in de manege. Van de leden wordt verwacht dat zij deze naleven.

Aanmelden

Nieuwe leden kunnen zich op ieder gewenst moment aanmelden via psvmolenruiterssaasveld@gmail.com.

Aspirantleden mogen eerst 2 proeflessen meedoen, daarna kunnen ze beslissen of ze lid willen worden. Na aanmelding wordt het lidmaatschap naar rato van het betreffende jaar berekend. De penningmeester verstuurt daartoe een factuur.

Opzeggen

Het lidmaatschap is altijd voor de duur van één jaar en loopt van januari tot januari. Het opzeggen

van het lidmaatschap kan jaarlijks, vóór de maand december, middels een bericht aan psvmolenruiterssaasveld@gmail.com.

Een tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap lopende het jaar is niet mogelijk. Er wordt geen restitutie van het lidmaatschapsgeld gegeven.

LIDMAATSCHAP

€ 180*

Rijdende leden mogen gebruik maken van de lessen en de rijhallen. Rijdende leden worden ingedeeld te helpen bij concoursen en andere voorkomende werkzaamheden.

€ 100*

Startkaartleden met alleen een startkaart via de Molenruiters. Zij maken geen gebruik van de Ankerhal en doen niet mee met de verenigingslessen.

Startkaartleden worden wel ingedeeld bij concoursen en andere voorkomende werkzaamheden.

€ 200*

Startkaartleden met alleen een startkaart via de Molenruiters. Zij maken geen gebruik van de Ankerhal en doen niet mee met de verenigingslessen.

Startkaartleden worden niet ingedeeld bij concoursen en andere voorkomende werkzaamheden.

Nieuwe leden kunnen zich op ieder gewenst moment aanmelden via psvmolenruiterssaasveld@gmail.com.

*) Deze bedragen zijn exclusief de afdracht aan de KNHS en de kosten voor een startkaart.