INFORMATIE

Het Bestuur

– Jeanette Vlierman-Koekkoek, voorzitter

– Herald Franken Volmerink, vice-voorzitter

– Lisa Spikkert, penningmeester

– Martine Harink, secretaris, indoor springcommissie, aanspreekpunt nieuwe leden

– Janice Oude Egberink, indoor springcommissie, sponsoring

–  Dionne Reekers, bestuurslid

Commissies

Wat is een vereniging zonder……

Heb je als lid een idee voor een leuk evenement, een suggestie voor een gastinstructie of wil je iets anders met ons delen?

Neem dan contact op met een van de leden van het bestuur.

Trots zijn wij op de leden van de diverse commissies:

Indoor springen: Astrid Jannink, Janice Oude Egberink en Martine Harink

Indoor dressuur: Wencke Oude Egberink, Miriam de Vries, Carissa Haamberg en Marit Nordemeule

Helpen

De leden worden geacht te helpen tijdens de concoursen die de Molenruiters organiseren en met de eventuele voorkomende werkzaamheden zoals het in orde maken van de buitenbak, hindernissen buiten zetten in de zomer en weer binnen zetten in de winter.

Het bestuur gaat een boete (ad € 100,00) opleggen als leden niet komen helpen.

Jaarlijks organiseert de Molenruiters een indoor springwedstrijd (ca. 10 dagen) en een indoor dressuurwedstrijd (ca. 4 dagen).

Daarnaast organiseert Kring Twente ieder jaar de Indoor Kringkampioenschappen in de Ankerhal waarbij de vereniging geacht wordt 1 keer in de 3 jaar te helpen.

Missie en doelstellingen

Missie

Paardensportvereniging de Molenruiters heeft als missie het bevorderen dat zoveel mogelijk mensen, van jong tot oud, op een plezierige en verantwoorde wijze de paardensport kunnen beoefenen, passend bij hun ambitie. Met een focus op de basis wedstrijdsport, toekomstige wedstrijdruiters en recreatieruiters.

Een vereniging van, voor en door leden die binding hebben met Saasveld. Waarbij het welzijn van het paard en de ruiter in alles wat we doen centraal staat.

De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). De KNHS behartigt de belangen van de aangesloten verenigingen en haar paardensporters,  zodat zij de hippische sport zo goed mogelijk kunnen beoefenen. Meer informatie is te vinden op www.knhs.nl

Doelstellingen

PSV De Molenruiters:

– draagt zorg voor lessen door gediplomeerde instructeurs

–  draagt er zorg voor dat alle veiligheidsregels gesteld door de KNHS worden nageleefd

– draagt er zorg voor dat de kleine hal van de Ankerhal zoveel mogelijk beschikbaar is voor haar leden

– organiseert jaarlijks een indoorwedstrijd springen en dressuur voor paarden en pony’s

– biedt haar leden de mogelijkheid zich te ontwikkelen en te verdiepen in verschillende facetten van de paardensport

– zorgt er voor dat er een passend aanbod is aan activiteiten op theoretisch en praktisch gebied voor haar leden

– streeft ernaar ouders, verzorgers en vrijwilligers te betrekken bij de georganiseerde activiteiten en deze bij te laten dragen aan het bereiken van onze doelstellingen

– draagt zorg voor binding tussen de leden omdat dit algemeen belang van de vereniging dient

– draagt bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van haar leden door middel van bewegen en omgaan met mens en dier

– draagt zorg voor een optimale communicatie naar alle belanghebbenden

– draagt zorg voor het behoud van een goede samenwerking met Hippisch Centrum de Ankerhal

Rekeningen

De contributie wordt in de maand februari automatisch geïncasseerd.

Aantal lessen

Rijdende leden hebben recht op 1 les per week (een ponyles, een paarden dressuurles of een paarden springles). Tijdens vakanties wordt per les bekeken of er voldoende deelname is.

Accommodatie en rijbaanregels

Rijdende leden mogen vrij gebruik maken van de Ankerhal, zowel binnen als buiten.

Voor het gebruik van de accommodatie gelden rijbaanregels. Deze regels hangen in de manege. Van de leden wordt verwacht dat zij deze naleven.

Aanmelden

Nieuwe leden kunnen zich op ieder gewenst moment aanmelden via psvmolenruiterssaasveld@gmail.com.

Aspirantleden mogen eerst 2 proeflessen meedoen, daarna kunnen ze beslissen of ze lid willen worden. Na aanmelding wordt het lidmaatschap naar rato van het betreffende jaar berekend. De penningmeester zal dit bedrag incasseren.

Opzeggen

Het lidmaatschap is altijd voor de duur van één jaar en loopt van januari tot januari. Het opzeggen van het lidmaatschap kan jaarlijks, vóór de maand december, middels een bericht aan psvmolenruiterssaasveld@gmail.com.

Een tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap lopende het jaar is niet mogelijk. Er wordt geen restitutie van het lidmaatschapsgeld gegeven.

LIDMAATSCHAP

€ 180*

Rijdende leden mogen gebruik maken van de lessen en de rijhallen. Rijdende leden worden ingedeeld te helpen bij concoursen en andere voorkomende werkzaamheden.

€ 100*

Startkaartleden met alleen een startkaart via de Molenruiters. Zij maken geen gebruik van de Ankerhal en doen niet mee met de verenigingslessen.

Startkaartleden worden wel ingedeeld bij concoursen en andere voorkomende werkzaamheden.

€ 200*

Startkaartleden met alleen een startkaart via de Molenruiters. Zij maken geen gebruik van de Ankerhal en doen niet mee met de verenigingslessen.

Startkaartleden worden niet ingedeeld bij concoursen en andere voorkomende werkzaamheden.

Nieuwe leden kunnen zich op ieder gewenst moment aanmelden via psvmolenruiterssaasveld@gmail.com.

*) Deze bedragen zijn exclusief de afdracht aan de KNHS en de kosten voor een startpas.